Tło Świętokrzyskie

Będąc w stolicy województwa świętokrzyskiego mało kto wie, że istnieje Geopark Kielce, który skupia Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnię wraz z jaskiniami, ogród botaniczny oraz rezerwaty. W przewodnikach turystycznych nie ma o nim informacji lub pojawia się niestety krótka wzmianka.

Centrum Geoedukacji posiada możliwość zwiedzania Galerii Ziemi wraz z Kapsułą Symulatorem 5D,co wśród młodych turystów stwarza niezapomniane wrażenia.

Amfiteatr Kadzielnia znamy bardziej z medialnej strony to tutaj organizowane są koncerty i widowiska artystyczne, a niewiele osób wie, że znajduje się on w rezerwacie geologicznym, w którym jest dostępna podziemna trasa turystyczna przebiegający przez Jaskinię Odkrywców, Prochownię i Szczelinę na Kadzielni o długości 140 m i deniwelacji 10 m, rozwiniętą na trzech poziomach.

Z centrum Kielc można dotrzeć pieszo do 3 rezerwatów znajdujących się na terenie miasta (rezerwat Wietrznia, Skalny i Kadzielnia).

Natomiast lokalizacja ogrodu botanicznego, który znajduje się na wschodnim stoku wzgórza Karczówka ze spadkiem w kierunku wschodnim i południowym znacznie uatrakcyjnia walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym.

Takie oto ukryte atrakcje znajdą turyści, którzy wybiorą się do "stolicy scyzoryków".

Kielce znane są nie tylko jako stolica województwa świętokrzyskiego, ale także jako świetna baza wypadowa w Góry Świętokrzyskie. To miasto pełni rolę nie tylko ważnego ośrodka gospodarczego i administracyjnego, ale także kulturalnego i naukowego. Początki były dość skromne, a Kielce rozwijający się początkowo jako osada handlowa położona na skraju Puszczy Świętokrzyskiej. Ważną rolę odegrali tu biskupi, z którymi związane są dzieje miasta aż do czasów Sejmu Czteroletniego. Jako ośrodek naukowy Kielce rozpoczęły karierę po tym, jak Stanisław Staszic założył w tym mieście Szkołę Akademiczno – Górniczą. Rozwój przemysłu sprawił, że rozwinęły się i same Kielce. Szczególnie pomyślnym okresem dla miasta był okres międzywojenny oraz lata powojenne i związany z nimi rozwój przemysłu. Mimo przemian gospodarczych, które zmieniły oblicze Kielc, zachowało się w mieście sporo ciekawych zabytków.

Jednym z najważniejszych jest pałac biskupów krakowskich, który zbudowano w pierwszej połowie XVII wieku. Od XIX obiekt ten pełnił różne funkcje, m.in. jego wnętrza przekazano założonej przez Staszica Akademii. Dzisiaj w pałacowych komnatach mieści się jeden z oddziałów Muzeum Narodowego. Można tu zobaczyć zabytkowe wnętrza pałacowe oraz Galerię Malarstwa Polskiego. Jedna z muzealnych sal związana jest natomiast z postacią Józefa Piłsudskiego.

Kielce mogą się pochwalić również ciekawą katedrą Wniebowzięcia NMP, która reprezentuje styl typowy dla wczesnego baroku. W nawie głównej do dnia dzisiejszego zachowała się specjalna loża, dawniej służąca biskupom. Ciekawie prezentuje się również polichromia zdobiąca wnętrza kościoła, której autorem był bratanek Jana Matejki.

Kielce związane są również z postacią Stefana Żeromskiego, który tu uczęszczał do gimnazjum. W dawnej szkole, w której pobierał nauki przyszły pisarz, mieści się obecnie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Innym ciekawym obiektem w mieście jest pałacyk Zielińskiego.

Atrakcyjne są również najbliższe okolice Kielc. Warto udać się na wzgórze o nazwie Kadzielnia, na terenie którego utworzono rezerwat przyrody nieożywionej. Jednym z najpiękniejszych obiektów w tym rezerwacie jest Skałka Geologów oraz wyrobiska dawnego kamieniołomu.

Zaloguj się aby dodawać komentarze.

Komentarze

Brak komentarzy

Aby ocenić to miejsce musisz się zalogować.

0.0/5

Liczba ocen: 0