Tło Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

Artykuły

Przejdź na mapę

Artykuły regionu Świętokrzyskie

Śladem gwarków przez Wyżynę Kielecką

19.03.2017

Wyżyna Kielecka, dziś mająca bardziej rolniczy charakter i przyciągająca niczym magnez turystów, może pochwalić się długą historią oraz wielowiekową tradycją górniczą. Już 4 tysiące lat temu na tym obszarze powstawały pierwsze, dość prymitywne jeszcze kopalnie, w...

Na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki

19.03.2017

Wyżyna Kielecka jest z jednej strony malowniczym regionem, pełnym ciekawych miejscowości i atrakcyjnych dla turystów zabytków. Nie brak tu i zabytkowych świątyń, i ważnych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc. Jest jednocześnie tym regionem, który stanowi kolebkę...