Tło Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

Artykuły

Przejdź na mapę oferta kontakt

Śladem gwarków przez Wyżynę Kielecką

19.03.2017

Wyżyna Kielecka, dziś mająca bardziej rolniczy charakter i przyciągająca niczym magnez turystów, może pochwalić się długą historią oraz wielowiekową tradycją górniczą. Już 4 tysiące lat temu na tym obszarze powstawały pierwsze, dość prymitywne jeszcze kopalnie, w których zajmowano się wydobywaniem krzemienia pasiastego. Dziś turyści, chcący lepiej poznać warunki pracy dawnych gwarków, mogą odwiedzić dwa punkty: Krzemionki Opatowskie oraz Ćmielów. Tu można zobaczyć i dawne narzędzia, i zachowane fragmenty dawnych kopalń. Szczególnie atrakcyjna jest Nowa Słupia, w której organizowane są Dymarki Świętokrzyskie. Dymarki, czyli piece służące dawniej do wytopu żelaza, zostały tu starannie odtworzone i są obecnie jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. One też dały impuls do organizowania imprezy o nazwie Dymarki Świętokrzyskie. Ta impreza to możliwość zobaczenia pokazów wytopu żelaza i jednocześnie zabawienia się na festynie ludowym. Tu najlepiej można przekonać się o tym, jak ważną rolę na tym obszarze odgrywało niegdyś wydobycie rud żelaza.

Nie są to jednak jedyne miejsca związane z dawnym przemysłem. Koło Chęcin, na Górze Zelejowej, można zobaczyć efektywne „chęcińskie marmury”, czyli wapienie poprzerastane barwnym kalcytem. Marmury te, ze względu na swój atrakcyjny wygląd, były chętnie stosowane jako wykończenie niektórych budowli w okolicy.
Wyżyna Kielecka była również ważnym miejscem wydobycia miedzi. Do dziś wiele miejscowości swymi nazwami nawiązuje do tego zajęcia. Mamy zatem wieś o nazwie Miedziana Góra, która jest jedną ze starszych osad górniczych na terenie Wyżyny Kieleckiej. Innym ważnym miejscem związanym z wydobyciem miedzi jest Góra Miedzianka, znajdująca się w pobliżu Chęcin. Do dnia dzisiejszego można tu spotkać zbieraczy kamieni ozdobnych, którzy przybywają w ten rejon licząc na poszerzenie swych zbiorów.

Wiele ciekawych miejsc związanych z dawnym górnictwem można ujrzeć również w samych Kielcach. Tu specjalnie zaprojektowane szlaki turystyczne prowadzą w te miejsca, które związane były z górnictwem ołowiu oraz srebra. Jest wśród nich i słynne wzgórze Karczówka. Wzgórze to jest rewelacyjnym miejscem na spacer oraz wyśmienitym punktem widokowym.